Jak můžete člověka vyléčit pomocí obrazů?

ArteTerapieLéčba obrazem, tak můžeme velice jednoduše shrnout arteterapii. Výtvarné aktivity a obrazy se stávají prostředkem, jak se léčit. Slovo arte značí nadání, terapie léčení. Léčebným prostředkem může být vlastní výtvarná tvorba i působení obrazů na člověka.

Cesta k ovlivnění lidské psychiky

Léčebný postup používá výtvarný projev k poznávání a ovlivňování lidské psychiky, ale i mezilidských vztahů. Do svých obrazů totiž nevědomky vkládáme svoje představy, touhy, nápady, zklamání i traumata, i když si to neuvědomujeme. Děláme to podvědomě. Proto právě z vlastní tvorby se dá vyluštit mnohé o autorovi, jeho povaze, charakteru, vztahům k vnějšímu světu. Mnohdy se arteterapie řadí do psychoterapie a jejím směrů, ovšem někdy je brána i jako naprosto samostatný obor, což vyzdvihuje její důležitost.

Proces tvorby má léčivé účinky

Většinou můžeme vidět dva základní směry. První z nich tvoří terapie uměním. Vychází z toho, že samotná tvůrčí výtvarná činnost má obrovský léčebný potenciál. Není vůbec třeba, aby lidé byli nějak výtvarně vzděláni. Jde především o tvorbu samotnou, která už léčí sama o sobě. Poskytuje naprosto svobodný prostor k vyjádření. Třeba při keramické tvorbě kontakt s hlínou pomáhá odbourávat stres. Uklidňuje, mizí negativní emoce.

Zpracovávání obrazů i tvorby

Druhým směrem je potom artpsychoterapie, která je založena na tom, že jsou výtvory a prožitky z probíhajícího procesu tvorby dále zpracovávány. Například se analyzuje obraz, který autor vytvořil, na jeho základě se poukazuje na možné disharmonie, problémy. Nebo se popisují zážitky z tvorby, co v člověku vyvolávaly. Kde vlastně může být arteterapie přínosem? Když se pracuje se sny, s překonáváním strachu, v léčbě somatických onemocnění. Dále ve snaze porozumět druhým, zlepšit s nimi vztahy, nebo ve zlomových okamžicích života, třeba při ztrátě partnera.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner